Bước 1. Đăng nhập tài khoản Vayonline247 đã được nhân viên cấu hình thành Đại lý trên đường link https://daily.vayonline247.vn/login

Bước 2. Sau khi đăng nhập vào đường link sẽ hiện ra giao diện trang chủ

Bước 3. Hỗ trợ khách hàng đăng kí gán đại lý theo 2 cách
1. Mã QR CODE
2. Link giới thiệu

Bước 4. Nhấn link chia sẻ sẽ hiện ra link giới thiệu và đưa cho người là khách của bạn

Bước 5. Sau khi chuyển link người chia sẻ mã, đại lý của bạn sẽ đăng kí link user mới của Vayonline247 và chấp nhận điều khoản của Công ty

Ngoài ra còn cách giới thiệu bằng cách quét mã QR camera

Bạn có thể quản lý các đại lý của mình bằng thanh công cụ hỗ trợ mà công ty đã thiết lập sẵn ở bên trái màn hình như Hợp đồng vay, Lịch trả nợ, Chiết khấu….